Haus des Gastes

Touristinfo Oberrathen

Parkplatz Oberrathen

338 freie Plätze

"Ratiner"

Můžete si u nás plavbu samozřejmě objednat, podrobnosti získáte v infocentru.

Rathenská Společnost pro rozvoj lázeňstvi s r.o. je od 15.9.2001 hrdým vlsatníkem přívozní lodě "Ratiner". Ratiner byl postaven v loděnici v Laubegast a koncipován pro převážení, stejně jako nájemní plavby. Jako přívozní loď má kapacitu až 120 osob. Při delších plavbách může být na palubě poze max. 75 lidí. Loď obsluhuje při takovýchto plavbách náš zkušený kapitán společně s jedním námořníkem.

Přívoz je vybaven moderním tichým naftovým motorem, který je schopen vytvořit nejvyšší rychlost 8 km/h proti proudu. Celá loď je zastřešena. Je rozdělena na kormidelnu, otevřený prostor pro cestující s osmi místy k sezení, uzavřený, vytápěný prostor se stoly a lavicemi pro 36 osob a záďovou palubu s 14ti místy k sezení. Na palubě se nachází malá kuchyň (s vařičem, kávovarem, ledničkou a dřezem), která umožňuje přípravu malého občerstvení. Samozřejmě se na palubě nachází také toaleta. Zásadně neposkytujeme občerstvení na palubě. Jsme ale schopni zařídit, aby se některý z podniků v obci o toto na Vaše přání postaral.

Rattiner

Informací

Ceny za
hodinu:
  K dotázání v infocentru
Odjezd:   Od přístavu Rathen
Termíny jízd::   By měly být s námi dohodnuty nejméně týden dopředu
Trasy:   Dle Vašeho přání

Spojení

Pokud jsme ve Vás probudili zájem, spojte se s námi. A to na tel. číslech (0049 03 50 24) 70 671 nebo 70 422 a Fax (0049 03 50 4) 70 255 nebo 70 074.

Touristinformation “Haus des Gastes”
Füllhölzelweg 1 | 01824 Kurort Rathen

035024 - 70 422
touristinformation@kurort-rathen.de

Gemeindeverwaltung Kurort Rathen
Füllhölzelweg 1 | 01824 Kurort Rathen

035024 - 70 671
info@kurort-rathen.de