Hrad Stolpen

Středověký hrad Stolpen, ve kterém bydlelo již mnoho biskupů a kurfiřtů, vás zve na procházku několika staletími. Jeho již z daleka viditelné věže dodávají okolní krajině zajímavý vzhled.

„Věž Johanny Cosel“ byla po 49 let vězením pro hraběnku Cosel, nejvýznamnější milenku Augusta Silného. Místo jejího posledního odpočinku se nachází v hradní kapli. Dnes vzpomíná na hraběnčin napínavý a tragický život a dobu baroka za Augusta Silného výstava ve věži. Během rozsáhlé prohlídky hradu je možné navštívit vlhké žaláře, matoucí průchody sklepením a mučírny. Zde narazíme na nejhlubší studnu světa, která je obklopená čedičovým kamenem a vyzařuje středověkou atmosféru. Hradní muzeum, stejně jako mnoho různých akcí nabízí zajímavý pohled do historie Saska.