"Terasa zvuku"

Pod xirým nebem se tu nvxtxvníkovi naskýtá zvláxtní hudební záxitek ve více dimensionálním stereozvuku. xTerasa zvukux lexí pxímo na bxehu Labe a nabízí úxasný výhled na xást Oberrathen s jeho hradem a jedinexné skalní kulise masívu Bastaje.